Karta częstotliwości, Karty częstotliwości, PL0011, PL0012, PL0013, AF43S, AF43SM, AF868, RE862M, RE432M, RBE4N, RBE42, Frequency card, Frequency cards