CONTROL GSM to 2/4-kanałowy odbiornik, Sterowanie odbywa się poprzez połączenie CLIP z numerem odbiornika, wysłanie komendy sterującej SMS lub poprzez dedykowaną aplikację Control GSM Widget, sterownie szlabanem za pomoca GSM, sterowanie za pomocą clipa w telefonie, sterowanie szlabanem za pomocą telefonu, CONTROL GSM is a 2/4-channel receiver, The control is done by connecting the CLIP with the receiver number, sending an SMS control command or via a dedicated Control GSM Widget application, controlling the barrier using GSM, controlling with a clip in the telephone, controlling the barrier with the telephone, CONTROL GSM ist ein 2/4-Kanal-Empfänger. Die Steuerung erfolgt durch Verbinden des CLIP mit der Empfängernummer, Senden eines SMS-Steuerbefehls oder über eine spezielle Control GSM Widget-Anwendung, Steuern der Barriere mit GSM, Steuern mit einem Clip im Telefon, Steuern der Barriere mit dem Telefon

Nie odnaleziono pozycji.