moduł sos, systemy sos dla szlabanów, szlabanu, moduł sos dla napędu do bramy, system sos dla pojazdów uprzywilejowanych, moduł sos dla karetek, moduł sos dla policji, moduł sos dla straży pożarnej, sterownik sos do szlabanu parkingowego, odbiornik sos sygnałów pojazdów specjalnych