moduł sos, systemy sos dla szlabanów, szlabanu, moduł sos dla napędu do bramy, system sos dla pojazdów uprzywilejowanych, moduł sos dla karetek, moduł sos dla policji, moduł sos dla straży pożarnej, sterownik sos do szlabanu parkingowego, odbiornik sos sygnałów pojazdów specjalnych, sos module, sos systems for barrier, gate module for the gate drive, sos system for emergency vehicles, ambulance sauce module, police sauce module, sos module for fire brigades, driver's sauce for parking barrier, receiver for special vehicle sauce, SOS-Modul, SOS-Systeme für Schranke, Tor-Modul für den Torantrieb, SOS-System für Einsatzfahrzeuge, Ambulanz-Saucen-Modul, Polizei-Saucen-Modul, SOS-Modul für Feuerwehren, Fahrersauce für Schranke, Empfänger für Spezialfahrzeug-Saucen