Bull624.turbo, bull1524, bull170MI, YAK20 OM, YAK25 OTI, BULL424ESA, BULL8M, BULL8 OM, BULL10M, BULL15M, Beninca napędy do bram suwanych, beninca siłowniki do bram przesuwnych, Beninca drives for sliding gates, beninca for sliding gates