napęd garażowy proxima, napęd do bramy G1000P, siłownik do bramy garażowej proxima