PFA, PX, PF, PXA, PFA, POA, PB, PMA, PMBB, PSA, fotokomórki antykolizyjne, fotokomórki bateryjne, fotokomórki na baterie, fotokomórki bateryjne, proxima