Zapory stałe serii RANCH są idealnym uzupełnieniem do zapór ruchomych dla serii STOPPY MBB, PILLAR B, X-PASS 275/800 oraz X-PASS 330/1200. Przeznaczone są do stałego blokowania przejazdu. Szczególnie zalecane w lokalizacjach wymagających spójności architektonicznej, bądź szczególnej formy zabezpieczenia. Wymiary zapory są identyczne jak odpowiedniki zapór ruchomych. Możliwe jest wykonanie dostosowane do zapór ruchomych tj. z oświetleniem LED lub bez, oraz w wykonaniu INOX z oświetleniem lub bez