zapory parkingowe BFT, DAMPY B 115/500, DAMPY B 219/500, DAMPY B 219/700, STOPPY B 115/500, STOPPY B 200/700, STOPPY MBB 219-500, STOPPY MBB 219-700, PILLAR B 275/600, PILLAR B 275/800, Zapory drogowe przeznaczone do blokowania przejazdu w miejscach, w których dopuszczalny jest ruch pieszych